top of page
VEDLEGG
søknad
forprosjekt


[...] blir igjen.
Nettlenker

v

v

v

v

utdrag, MxO

MxO er en kontinuerlig videoinstallasjon jeg lagde som del av mitt arbeid ved Freie Universität i 2020. Formen, handlingene og figurene er en sterkt abstraksjon av to tekster fra Snorre som involverer Mime og Odin. Under er to videouttak som viser en teknikk jeg har utforsket med led-lys, der stadig raskere veksling mellom ulike lysvinkler gjør at ansiktet (og rommet rundt) går gradvis i oppløsning og reduseres til en slags hypnotisk samling av skygger og lysfelt. (Dette er vanskelig å dokumentere - effekten er langt mer gripende i levende live.) I Workshop 2 Kropp vil vi videreutvikle denne teknikken, og utforske hvordan en hel kropp kan utsettes for en lignende oppløsningsprosess. 

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

skisse, lys og kropp
utdrag fra verkene
STATES og SIGNS
[bruk av sminke/maling; dematerialisering av kroppen]

States og Signs er utforskninger av temporal og romlig forvrengning av to kropper i bevegelse, også disse laget i Berlin i 2020. Originalverkene er en kontinuerlige, algoritmisk styrte strømmer som er i stadig endring, og som stadig reorganiserer seg selv gjennom ulike tilfeldighetsparametre. Videoene under er et statiske opptak av de dynamiske verkene.

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

utdrag, Svartstråle [skyggeforestilling]

Svartstråle er et skyggeteaterprosjekt igangsatt av Nina Borge. Prosessen ledes av Steve Tiplady og jeg har gleden av å være medskaper musikalsk og visuelt. Under følger noen utdrag fra forestillingen.

I Workshop 3 Rom vil vi kombinere manuelle teknikker som vises her med maskinell, automasjonsbasert lyskunst. Vi vil også bruke bevegelsessensorer slik at lys og lyd kan følge kroppens bevegelser. Vi søker altså å bygge bro mellom det kroppslige og det maskinelle, og gjøre hele rommet til en forlengelse av kroppen. (Se neste vedlegg under for en demonstrasjon av sensorene.)

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

demonstrasjon, bevegelsessensorer

Denne videoen viser bevegelsessensorene i aksjon i forbindelse med det Kroatiske Nasjonalteaterets oppsetning av Peer Gynt. Her bruker jeg dem til å styre lyd på ulike vid. I Workshop 3 Rom vil vi utforske hvordan bevegelse kan styre både lys, røyk og lyd, slik at hele rommet blir en forlengelse av kroppen.

bottom of page